Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK II.

Het traetatenreeht in de constituties van eenige staten.

Uit het bieronder gegeven overzicht moge blijken:

lo. dat de theorie in ons parlement in 1917 als de juiste

beschouwd, niet in alle staten als vaststaand wordt aangenomen. 2o. dat geen constitutie het tractatenrecht zoo regelt dat

moeilijkheden zooveel mogelijk zgn vermeden.

VEREENIGDE STATEN VAN AMERIKA 1).

18. De bepalingen der Constitutie zgn uitvoeriger dan die der Europeesche staten. Dit is noodig om de verhouding tusschen het tractaat en de wetten van de Staten der Unie te bepalen; maar aangenomen wordt 2) dat ook de verhouding van tractaat en bondswet wordt geregeld.

Constitutie Art. II:

The President „shall have power, by and with the advice and consent of the Senate, to make treaties, provided two thirds of the Senators present concur."

Art. VI:

„This constitution, and the laws of the United States which shall be made in pursuance thereof; and all treaties made, or which shall be made, under the authority of the United States, shall be the suprème law of the Land; and

1) von Holst, Das Staatsrecht der Vereinigten Staaten von Amerika (in Handbuch des Oeffentlichen Rechts IV, I, 3, ed. 1885).

Butler, The treaty-making power of the United States. — (1902).

Crandall, Treaties, their making and enforcement. (Diss. New-York 1904).

Meier, Ueber den Abschluss von Staatsvertragen. (1874).

Burr, The treaty-making power of the United States and the methods of its enforcement as affecting the police powers of the States. Te vinden in: Proceedings of the American philosophical society, vol. LI (1912).

Louis Michon, Les traités internationaux devant les Chambres. 1901.

2) Zeker schijnt het niet zooals hieronder zal worden vermeld.

Sluiten