Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

38. De bindende kracht van het tractaat wordt in Frankrijk niet afgeleid uit het volkenrecht, maar uit de medewerking van de volksvertegenwoordiging 1).

De vraag of de wet aan het tractaat kan derogeeren schijnt zich in de practijk niet te hebben voorgedaan.

BELGIË 2).

39. De Belgische Grondwet verdient vooral daarom vermelding omdat zij aan eenige andere tot voorbeeld heeft gestrekt. Zij geeft evenwel geen nieuwe denkbeelden, evenmin als de Belgische practijk.

Art. 68 der Constitutie bevat de volgende woorden:

„Le roi fait les traités de paix, d'alliance et de commerce.

Les traités de commerce et ceux qui pourraient grever 1'Etat,

ou lier individuellement les Beiges, n'ont d'effet qu'après avoir

recu 1'assentiment des Chambres."

Het is niet zeker of de verdragen die de goedkeuring der Kamers behoeven in dit artikel limitatief zijn opgesomd. Vauthier3) meent dat met „traités qui pourraient lier individuellement les Beiges" bedoeld zijn „die verdragen die in den rechtstoestand der Belgen, zooals die is volgens de geldende wetten, verandering zouden brengen; dat beteekent dat de Koning door een diplomatiek verdrag noch een verandering kan maken in de bestaande wetten noch daaraan iets kan toevoegen."

Michon vermeldt de tegenstrijdige meeningen op dit punt4); hij noemt met nadruk een artikel van Leon Dupriez, en haalt daaruit de volgende woorden aan:

„En effet, 1'article 68 fait, tout simplement, a quelques cas spéciaux 1'application du grand principe de la distinction des pouvoirs. N'est-il pas évident que le pouvoir exécutif ne peut jamais empiéter sur le pouvoir législatif, pas plus au moyen de traités internationaux que par des décrets et arrêtés ? II ne peut, par un traité, régler les questions qui, aux termes mêmes de la Constitution, entrent dans les attributions du pouvoir législatif. II ne peut, pas plus par un traité que par tout autre moyen,

modifier les lois ni les suspendre L'article 68 n'est donc pas

limitatif".

Michon . zou deze quaestie willen zien in verband gebracht met de vraag of de toestemming der Kamers betrekking heeft op de uitvoering van het verdrag tegenover de onderdanen, dan wel of die toestemming ook een voorwaarde is voor de ratificatie: „Is het

1) Michon, pag. 225. (De wetgevende macht in Frankrijk wordt gevormd door Senaat en Kamer van Afgevaardigden, zonder den President).

2) Michon, pag. 347 en vlg.; Crandall pag. 187 en vlg.; Vanthier, das Staatsrecht des Königreichs Belgien (in Handb. des Oeff. Rechts IV, I, 5, 1892) pag. 240 en 241.

3) pag. 241.

4) pag. 371 en vlg.

Sluiten