Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vereeniging Instituut voor Economische Geschriften

Gevestigd te 's-Gravenbage (Statuten goedgekeurd bij Kon. Besluit van 7 Maart 1917, n°. 52)Voorzitter: Mr. g. Vissering. Algemeen Secretaris: Mr. g. w. j. Bruins.

De Vereeniging stelt zich ten doel het bevorderen van de studie van economische en economisch-poUtieke vraagstukken in den ruimsten zin en de verbreiding van kennis dienaangaande.

Het lidmaatschap wordt verkregen door benoeming door den Raad van Beheer.

UITGAVEN VAN HET INSTITUUT I. Geschriften: 1. Dr. Ch. A. van Manen: Bedrijfsleven en de Strijd tegen de Armoede in Nederland. 1918.

II. Afzonderlijke Studies:

1. Mr. G. Vissering: Het vraagstuk van de Geldruimte in Neder¬

landen de Goudpolitiek van de Nederlandsche Bank, met bijlage: Nederlandsch Oost-Indiê en de Gold-Exchange-Standaard. 1917.

2. Mr. G. J. Fabiüs: Het Bankwezen in Nederlandsch West-

Indië. 1917.

III. Weekblad „Economisch-Statistische Bérichten" Secretaris-redacteur: G. E. Huffnagel.

De leden en geabonneerden op het weekblad ontvangen de onder I genoemde geschriften tegen verlaagden prijs, de onder II genoemde afzonderlijke studies kosteloos.

De geschriften en afzonderlijke studies zijn voor niet-leden in den boekhandel verkrijgbaar.

Het Secretariaat van het Instituut is gevestigd te Rotterdam, Pieter de Hooghweg 122. Telefoon 3000.

Sluiten