Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

deel i.

Blz.

Voorwoord ix

DE STRIJD TEGEN DE ARMOEDE IN HET BEDRIJFSLEVEN 3

I. DE strijd tegen de armoede door eigen wilsontplooiing:

De Nederlandsche Arbeidersbeweging 6

II. DE strijd tegen de armoede zonder verandering van woonplaats: 34

I. De georganiseerde Arbeidsberniddeling 35

II. De jeugdige Werkkrachten 41

III. De pbjlantropische Arbeidsbemiddeling 47

IV. De plaatselijke Werkverschaffing 49

III. DE strijd tegen de armoede door verandering van woonplaats:

I. De Trek der losse Werklieden 60

II. De Emigratie 66

IV. De strijd tegen de armoede door verbetering van bedrijfsvormen:

I. Het Havenbedrijf 75

II. Het Bouwbedrijf 87

V. De strijd tegen de armoede door verbetering der bedrijfsloozen :

De Dakloozen, Bedelaars en Landloopers.... 103

VI. De verandering van woonplaats 117

VII. Oorzaken en gevolgen der verandering van

woonplaats 124

deel ii.

DE STRIJD TEGEN DE ARMOEDE DOOR DE

ORGANEN DER ARMENZORG 137

I. Organisatie der kerkelijke armenzorg :

De Synodale Regeling 138

Sluiten