Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een onophoudelijke strijd tegen de armoede: een bestrijding der armoede met de massa, opgestuwd door eigen wilsontplooiing, een testrijding als eenling, zonder verandering van woonplaats, met verandering van woonplaats, een bestrijding door het opsporen van sluipwegen der bedrijfsvormen, waarlangs de aanhoudende aanvallen op zijn weerstandsvermogen gedaan worden, hem krachteloos makend in den strijd om het bestaan.

De samengesteldheid van het probleem in zijne rijkste schakeering, laat zich het volledigst waarnemen en ontleden in een middelpunt, waar de draden van de volkshuishouding tezamen loopen, waar het verband met verwante problemen het sterkst, de werking naar buiten het verstreikend is.

De Nederlandsche samenleving biedt door haar grenzen reeds den omtrek, de hoofdstad van Nederland biedt het veelzijdigste middelpunt.

Een onderzoek vindt daar zijn grootste en belangrijkste arbeidsveld; daar moge het een aanvang nemen.

Sluiten