Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zal het arbeiders-surplus iets blijvends zijn in het sociale leven, de eisch van eene doelmatige behandeling zal steeds dringender worden. Ontbreekt een vast, met de noodige bevoegdheid voorzien orgaan ter toetsing der elementen, dan zal het probleem nooit duidelijk gesteld worden en ook alle oogenblikkelijke hulp het meest gebrekkig middel blijven*).

Alleen in een deugdelijke organisatie der armenzorg, waardoor de armen de weg afgesneden zou worden om door middel van een der talrijke kerkelijke en particuliere weldadigheidsvereenigingen de werk- en leerproef te ontloopen, zou deze politiek door te voeren zijn ").

Voor de armenzorg als algemeen probleem behoort afbakening der behandelde groepen tot den dringendsten plicht, welke èn aan haar èn aan de Nederlandsche sociale politiek gesteld wordt.

') In het Rapport (1895) over „Het vraagstuk der Armverzorging" (Hij. tot Nut van 't Algemeen) stelden de samenstellers deze voorwaarde tot den arbeidsdwang op den voorgrond (§ 23—24), daarmee niet het Engelsche werkhuis in zijn strenge, absolute voorwaarde van „no-out door-reliëf' volgend, maar enkel en alleen de toepassing wenschend op die categorieën van arbeidsschuwen en van die menschen zonder inkomen, welke tot nu toe op kosten der gemeenschap teren zonder door hun physischen toestand daartoe gerechtvaardigd te zijn.

*) Zie ook Mr. H. W. Methorst, Werkinrichtingen voor Behoeftigen, p. 370 passim.

Sluiten