Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

slechts één op 147, de Israëlieten één op 130 geloofsgenooten tellen *).

De katholieken zijn dus zwaarder belast door hunne ouden van dagen, die in inrichtingen verzorgd worden, dan de protestanten.

Daar echter aan beide zijden zooveel oude lieden nog bedeeld worden, moge ook hier eene vergelijking van dezen volgen •).

De katholieken tellen op iedere 34 inwoners van hun geloofsgenooten één bedeelde, de protestanten alleen slechts één op 90 personen.

Dit feit wordt niet door het aantal oude lieden, berekend per gods-^ dienstgroep, gerechtvaardigd. De katholieken bezitten op 13.50 Katholieke inwoners één persoon, de protestanten één op 11.04 Protestansche inwoners, die den ouderdom van 60—80 jaar») bereikt hebben. Voor diegenen boven 80 jaar zijn de cijfers der katholieken nog gunstiger. Het groote aantal oude armen moet dus niet tot het totaal aantal oude lieden, maar tot een oeconomisch veel minder gunstigen toestand teruggebracht worden.

I Aantal per | In armen- P" Gods-

Godsdienst I huizen dienstI I groep

^0*es1t1antetl 295.632 2.002 1: r47.6

1909 Kathoheken I34.IJO Io66 g

Amsterdam») | 304.l86 4iJll(BiAi| .

•) Wegens overgang van de IsraêÜetische armverzorging naar de stedelijke moet de laatste hierbij geteld worden.

•) Een berekening der kosten zou een nog duidelijker beeld geven; deze is niét te maken, daar o.a. de Ned. Hervormde Diaconie hare kosten voor oude lieden, zieken en weezen onder één cijfer samenvat.

Aantal per I Doorl. Per GodsGodsdienst bedeeld diei»stj j groep

| Katholieken I34.IJO | ^

»)

1 Totaal p._ I Totaal ~ Inwoners 60—80 . boven jaar | mwoner 1 80 jaar mwoner

V°^^n 895 <i3a 25850 II0+ *»4 Krar.4

Kathoheken i34.I50 9.935 I3.JO 8

Amsterdam 564.r86 43.130 r3.i2 3.900 1:,^

Israëlieten 60.970 5.022 12.14 jr6 r:i8ir

Sluiten