Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hun hoofdmotief ligt in het principe der naastehhefde, dat echter noodgedwongen door het afgezonderd werken eene zeer willekeurige teperking ondervindt. Aanleiding tot hun ontstaan bestond hoofdzakelijk in de onvolmaaktheid vande, reeds voor hetzelfde doel werkende, organen. Een optreden naar weloverwogen methodes tot bestrijding van het probleem als massa-verschijnsel was buitengesloten — de grootte van het gebied eischt daartoe eene vereeniging van krachten, welke tot dusver niet verkregen werd. Eene systematische arbeidsverdeeling is ook daarom niet aanwezig. Resultaten en methodes staan niet in logisch verband Geestelijke en materieele krachten worden in grooten omvang aangewend, maar beperkten zich toch steeds tot slechts één onderdeel. Kennis van den werkelijken toestand is daarom in zijn geheelen omvang niet aanwezig. De strijd wordt tegen eene onbekende macht gevoerd.

Slechts één godsdienstig genootschap wijdt zich aan het armenvraagstuk als algemeen probleem. Bij alle andere wordt aan deze zijde van het vraagstuk geen aandacht gewijd.

Sluiten