Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJLAGE II.

A. FAILLISSEMENTEN VAN PERSONEN, VAN WIE VASTSTAAT, DAT HUN HOOFDBEROEP IS AANNEMER, f) ENZ.

Bedrag van het netto passief (in guldens afgerond).

Woon- Onder f i.ooo— f 5.000— f 10.000— f 50.000— f 100.000— f 200.000— f 500 000 Totaal aan-

Jaar f i.ooo 5.000 10.000 scoop 100.000 200.000 500.000 en hooger

plaats. — ___,__. ■ tal faillissem.

| totaal 5 totaal 5 totaal 2 totaal 2 totaal 3 totaal 3 totaal 3 totaal ■

« bedrag g bedrag g bedrag g bedrag g bedrag g bedrag g bedrag g bedrag m het Rijk-

A'dam *> 4 10.795 1 8.120 6 131.125 1 50.651 1 116.893

Rdam 2 3.941 2 14.602 4 91.278 3 233.388 1 171.633

1905 Haag — — _ __ _ 29.943 _ _ _ _ Overige», 5 19.565 12 78.227 8 215.549 2 126.202 — —

Het R1Jk n 34-301 15 100.949I 20 467.895! .6 410.241 2 I288.546 ^2

A'dam6) 1 3.206 2 15.288 6 93.494 — ————— .

R'dam — — 1 5.522 3 52.397 — —

1906 Haag ) — _____ 4 92.633 1 96.609 Overige ») 6 16.220 5 34.756 4 51.043 — —

Het R']'k 7 19-826 8 55.566 17 289.567 1 96.609 ■■

A'dam*) r 1.400 — — 3 42.386 — — ~— — " j

g'dam ——____ j l8-582 r 56.I99 __ _

1907 «aag 3 11.424 2 14.932 2 41.398 — —

Overige 4 iQ.593 7 5o.i57 12 331-043 2 120.310 1 101.532

Het R'ïk 8 23.41/' 9 65.089 18 433-409 3 I76.509 I 101.532 ' ~

A'dam*)— — 4 8.592 — ■_ 2 26.710 — — _ __ ■ —-2

R'dam — — — — — — 1 10.046 — — — _

1908 Haag 1 399 3 8.824 1 6.985 6 158.351 4 272.618 1 118.197 Overige*) — — 18 49.409 10 62.526 14 299.866 3 199.634 3 433.311

Het Rijk 1 • 399 25 | 66.825 11 69.511 23 494-973 7 472-252 4 551.508 j I742~~

£^am — ~ 1 2.845 1 9.559 4 103.653 — — _ __~ •—■

Rdam - - 1 27.054 — — — _

1909 "aa8. 1 99o — — 3 21.787 3 52.184 2 230.989 — —

Overige 2 1.096 8 25.205 5 34-538 n 241.504 — — 1 112.322

Het Rijk 3 2.086 9 28.050 9 65.884 19 424.391 2 230.989 1 112.32"^ ^

A^am 1 3.I5T2 1 5.072 ~~ï 24.226 — — ' " ! ————

Rdam 1 1.082 — — a 50.189 — —

1910 Haa8. )ai 1 3.940 — — 2 47.623 1 96.797

Overige») 7 25.232 3 21-436 11 224-745 3 203.720

_ Het RiJ'k 10 33.426 4 26.509 16 346.783 4 300-5i7|

tfZ ~ l «IIS - ~ 1 "-305I 1 55.783 1 100.123

k aam — — 2 6.000 3 21.243 —

19" fj^'),. — -— o 3 4.852 — — 7 I43.707 1 61.327 — —

Overige») 1 980 9 22.155 8 63.411 13 221.348 2 140.621 _ 203.310

Het Rijk 1 980 15 34-122 11 84.654I 21 3773~6o| 4 257-73i| 2 303.433 I7o6

f,^^ ~ ~ = - 3 40.167 =~"^ _ ——1

Rdam 2 4.089 1 9.936 3 44.506 . _o

1912 seü 1 ri - - 2 40♦ 228-3^ ~ «~-1 78__34°

°Venge 9 31-H7 9 55-930 19 375-437 3 189.506 1 243.988 — —

14 44-956 10 65.866 27 5QQ-378 7 4i7-858 2 453-988 r 78o.,_o ^

Adam') — — 2 6.933 7 56.562 3 102.614 1 69.510 — __ 1

Rdam — — 2 4.903 1 6.984 3 61.401 — _ _ __

1913 Overiee*) - 95° ï UT. 2 I3"125 4 66 oo3 1 86.646 1 238.138 Uvenge') — — 1 4.657 3 22.702 13 246.058 2 140.226 — __

Het Rijk 2 | 950 6 | 17.993 13 99-373 23 476.676 4 296.382 . 1 238.138 ^

IS 1 4__|-| ~ 2 15.525 8 X76.849 - T1T7865

fi ' — — — 1 8.407 1 13.600 — — __ __ 3

1914 1 693 1 3.005 2 13.890 1 14.758

Overige») 3 2.035 6 19.627 7 54-157 14 285.872 6 396.639 _

Het Rijk 5 3.134 7 22.632 12 91-979 24 49LQ79 6 396.639 1 giTsës \ i^T

R'dam*) ~ ~ 2 3-321 \ 7-447 3 94-515 1 58.268 1 203.59°! . i

Kaam ; — — — 3 26.153 1 10.544 — — — __

1915 "aag. ,. 4 1.440 — — 2 14.860 2 44.627 — — __ Overige') 4 2.026 10 31.821 5 38.024 12 262.320 3 181.675 ' — —

Het 8 I 3-466 11 35.142 11 86.484 18 4I2.QQ6 4 239.94T" 1 203.590 7*7,

Adam2) — — ï 2 086 .... .. 1

R'dam i) — — __ _L _ ~ __ _. J_ Il6^53i 1 105.103 1 202.464

1916 Haag1) — —— -_____ _______ Z~ "

Overige 1 884 11 34-575 7 54-Q27 12 295-991 3 227.127 — — _ Z

"ff Rljk i 1 8«4| X2 36.661 7 | 54-027) 13 306-651 5 343-658 1 _,3..o3 , 202.-6. TiTo

Adam — — ——- 1 — 1 T _ iou

R'dam», - _ _ _ _ I

1917 «aag — — — — — —

*) Overige») 1 861 4 13.378 2 14.283 5 101.051

Het Rijk | 1 861 4 13.378 2 14.283 7 136.475 ' ~ —"

A'dam ï 800 — ——T— E_ ï—"T-r^i 1 . 659

pu.m — — 1 26.O00 2 IOO.OOO —-———-—_-—____—____ _________

Kaam _______ 2 12.200 2 36.400 — —

I9I7 Haag —————__ _ _ _

»«\ Overige», — — _

Het Rijk 1 8oo| - | - | 2 | i2.2oo| 3 62.4oo| 2 |ioo.ooo| j i 1^ j ~

t) Bouwkundigen, aannemers en architecten. », Bovendien 1 opheffing. .

2, Bovendien 2 opheffingen. J Bovendien 5 opheffingen.

s) Bovendien 3 opheffingen. - ) Bovendien 1 vernietigd.

*, Bovendien 4 opheffingen. *) Afgedane faillissementen.

**) Uitgesproken faillissementen passief globaal.

Sluiten