Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJLAGE IV.

LEGATEN EN SCHENKINGEN VOLGENS DE OPGAVEN IN DE PROVINCIALE VERSLAGEN, TOEGEKEND AAN KERKELIJKE INSTELLINGEN VAN WELDADIGHEID, WAARVOOR BIJ K. B. TOESTEMMING TOT AANVAARDING IS VERLEEND.

Toegekend aan:

Jaren. Protestantsche R.-Kath. en Oud- Israëlietische

iristellingen Kath. instellingen instellingen

1898 f ') 278.394 f 145-575 f 79-soo

1899 - 2) 509.067 - 292.861 - 38.800

1900 - ') 887.205 - 281.525 - 15-850

1901 - 2) 241.594 - 3) 185.764 - 2) 10.100

1902 - 217.231 - 4) 280.046 - 13-384

1903 - 3) 344-654 - 6) 104-902 - *) 64.500

1904 - ') 536183 - 301679 - 10.600

1905 - *) 509408 - 4) 209.319 - 13.800

1906 - 6) 290.631 - 2) 286.507 - 25.032

1907 - 8) 286.277 - ') 140.275 -. 20.500

1908 - 6) 372.738 - 3) 303-072 - ') 41843

1909 - ') 39i-5ia - *) 245-5I9 - ' 64.900

1910 - ') 798.020 - ') 150.307 .- 2) 17-305

1911 - 3) 495-733 - 186.324 - 23225

1912 - 9) 411.626 - !) 415.610 - 10.700

1913 - 8) 211.810 - ') 150.210 - 3-250

1914 - 3) 737-575 " 4) 203.684 - 6) 8.692

1915 - l) 328.661 - 6) 260.271 - 2) 3-950

1916 ■ 3) 512.210 - 5) 280.827 3-800

Totaal. f 8.360.529 f 4-424-277 f 469431 Amsterdam

19x3 f 94.636 f 41.81a f 33-523

1914 f 81.637 - 133-920 - 60.043

1915 - 58.031 - 217328 - 21.558

1916 ij 6' 15.906 7-425 9-800

Totaal. t 250.210 f 400.485 f 124.924

*) Bovendien Werd in 4 gevallen toestemming tot aanvaarding eener nalatenschap verleend, waarvan het bedrag onbekend is gebleven. 2) Idem in 1 geval. 8) Idem in 5 gevallen.

4) Idem in 3 gevallen.

5) Idem in 2 gevallen. *) Idem in tl gevallen. ') Idem in 6 gevallen.

') Idem in 8 gevallen (teiamen 144 gevallen).

Sluiten