Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Indische Spoorwegpolitiek. DEEL IV.

tekst INHOUD.

Blz.

Voorwoord 1

HOOFDSTUK I.

De uitbouw van het Spoorwegnet door Staat en particulieren tot ongeveer 1883.

§ 1. Plannen tot uitbreiding van het spoorwegnet door particuliere ondernemers; de vier overeenkomsten gesloten met de N. I. S. M 3

§ 2. Staatsaanleg van nieuwe lijnen (Sidoardjo—Madioen—Blitar

en Buitenzorg—Tjitjalengka) 18

§ 3. De wet tot aanleg van de lijnen Sidoardjo—Madioen—Blitar

en Buitenzorg—Tjitjalengka in de Volksvertegenwoordiging.. 46

Zittingen der Tweede Kamer van 9, 10, 13 en 14 Mei en der Eerste Kamer van 3 Juni 1878.

§ 4. De lijnen Solo—Madioen en Pasoeroean—Probolinggo, alsmede de particuliere aanleg tot ongeveer 1883 123

§ 5. De mislukte aankoop van de hjn Batavia—Buitenzorg door

den Staat : 148

§ 6. Het wetsvoorstel tot aankoop van de lijn Buitenzorg—Batavia in de Volkvertegenwoordiging. 155

Zitting der Tweede Kamer van 4 October en der Eerste Kamer van 8 December 1881.

HOOFDSTUK II.

De Passoeroean Stoomtram Maatschappij.

§ §

1. De voorgeschiedenis en het tijdperk van aanleg

2. Het tijdperk der exploitatie \

177 192

Sluiten