Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De burcht van Nassau.

Naar een anonieme prent.

EERSTE HOOFDSTUK.

VOOROUDERS EN JEUGD.

Het roemruchtige geslacht der graven van Nassau — in de i5de eeuw schreef men veelal Nassowe, in de i6de Nassaw — was in de i2de eeuw opgekomen onder de talrijke graven en heeren, sedert den Karolingischen tijd aan den rechteroever van den Midden-Rijn, tusschen de Main en de Sieg, gevestigd. In later dagen, toen het geslacht beroemd geworden was, verhaalde men van hunne afkomst van den Suevenkoning Nasua uit Caesar's tijd, van Merovingische, Carölingische en Salische voorvaderen en wat dies meer zij. Vast staat, dat de graven van Nassau afstamden van een aanzienlijk geslacht in genoemde streek, de graven van Laurenburg, gevestigd op het gelijknamige kasteel aan de Lahn.

Omstreeks noo bouwde een der zonen uit dit geslacht den burcht Nassau tegenover het dorp van dien naam, tusschen Ems en den burcht

Sluiten