Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

's Prinsen of graaf Lodewijk's vurig verwachte legerscharen uitbleef: hij had nog steeds de middelen niet om, ook al wilde hij het uiterste wagen, de reeds geworven Duitsche troepen naar de Nederlanden te laten oprukken, want het voor die troepen beloofde geld der Calvinisten bleef nog steeds uit. Noircarmes besloot thans tot de bestorming der stad. Zij riep op het laatste oogenblik dringend om hulp tot Oranje

Het beleg van Valenciennes.

Uit Hogenberg's prentwerk.

maar hij zoowel als de te Antwerpen aanwezige edelen en de calvinistische kerken verklaarden aan de gezonden boden, dat men er tot de door de landvoogdes aangeboden capitulatie moest toetreden. Ook hier verhief zich nu een sterke beweging tegen Oranje, dien Guy de Bray in zijn woede en teleurstelling zelfs een booswicht van „malheureuses et méchantes principes'', een bedrieger schold, die hunne hoop had gevoed en hen nu te Valenciennes met de „corde au cou" liet

Sluiten