Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Blz.

154. 19. Oranje aarzelt. Groen, II, p. 496. Vgl. het „Avis le mons. le Prince",

aldaar p. 429 suiv.

155. 20. Oranje verlaat Antwerpen. Corresp. de Granvelle, II, p. 88. 155. 21. Toestand in Holland. Gachard, II, p. 390.

155. 22. Brederode te Vianen. Gachard, II, p. 256 suiv., 383, 398; Cartons, II, blz, 61 vlg. Apologie, éd. Lacroix, 1.1. p. 195 suiv.; Ber. en Med. Hist. Gen. XXXIX, blz. 93, 105.

155. 23. Oranje en de landvoogdes. Gachard, II, p. 394.

156. 24. Troepenwerving. Rachfahl, 1.1., S. (86); Cartons, II, blz. 86 vlg. je6. 25. Plan der 3 millioen. Rachfahl, 1.1., S. 803 ff.

156. 26. Oranje te Utrecht. Kron. Hist. Gen. XIV, blz. 289 vlg.

157, 27. Oranje te Amsterdam. Gachard, II, p. 283, 291, 297, 309 suiv.; Ter Gouw,.

Amsterdam, VI, blz. 135 vlg.; Wagenaar, Amsterdam, I, blz. 292; Hooft, Historiën, Bk. IV, blz. 127. 160. 28. Oranje in Holland. Fruin, Verspr. Geschr. II, blz. 236 vlg.

160. 29. Houding der landvoogdes. Rachfahl, II, 2, S. 206 ff.

161. 30. Geheime correspondentie met Oranje uit Spanje. Gachard, Voyages des

souverains, II, p. XVI. 161. 31. Graaf Lodewijk naar Duitschland. Blok,. Corresp. Lod. v. Nassau, blz. 68.

161. 32. Oranje door Holland en Zeeland naar Antwerpen terug. Ter Gouw, Amsterdam,

VI, blz. 145; Groen, III, p. 27, 36 suiv.; Cartons, II, blz. 96 vlg.

162. 33. Oranje en Brederode te Antwerpen. Groen, III, p. 31; Cartons, II, blz. 97;

Groen, Supplém. p. 53*; Gachard, II, p. 406.

163. 34. Bombergen le 's Herlogenbosch. Gachard, II, p. 333.

164. 35. Aanslag op Walcheren. Apologie, éd. Lacroix, p. 195.

164. 36. Oranje's toestand voorjaar 1567. Gachard, VI, p. 434; Groen, III, p. 46 suiv.;

Kervyn, Huguenots et Gueux, I, p. 449; Herman van Nieuwenaar, Juste, p. 99. 164. 37. Oranje en de Calvinisten. Corresp. de Granvelle, II, passim; Bor, I, blz. 105;

Kervyn, I, p. 453; Groen, III, p. 51 suiv.; Rachfahl, LI., II, p. 874; Gachard,

II, p. CXLIX; Bakhuizen, Cartons, II, blz. 99 vlg. 169. 38. Gesprek met Egmond le Willebroek. Rachfahl, II, S. 886; Groen, III, p. 68;

Gachard, II, p. 417; VI, p. 442. 169- 39- Oranje's vertrek. Van Vloten, Geschiedzangen, I, blz. blz. 313; Gachard,

Hf P- 357 s"iv-

169. 40. Nieuwe eed. Groen, III, p. 45.

170. 41. Afscheidsbrieven. Gachard, II, p. 360 suiv.; Groen, III, p. 68 suiv.

170. 42. Afreis. Dönges, Wilhelm der Schweiger, S. 48.

171. 43. Oranje's onderstelde vreesachtigheid. Champagney, Mémoires, p. 249; Corresp.

de Granvelle, passim.'

Sluiten