Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK IX. Ballingschap en strijd.

Blz

17a

17a

174

174

i75 175

176 176

177

1. Gezantschap der luthersche vorsten. Groen, III, p. 81 suiv.; vgl. Pirenne,' IV, S. 15, ff.

2. Oranje le Dillenburg. Groen, III, p. 100; Supplém., p. 64* suiv.

3. Frederik van Denemarken. Groen, III, p. \%%.

4. Aandrang op matiging bij Philips. Kervyn, Huguenots et Gueux, I, p. 468.

5. De landvoogdes by Alva's komst. Corresp. de Phil. II, 1, p. 5, 567, 570.

6. Alva's eerste optreden. Groen, III, p. 114 suiv., 122 suiv. .

7. Brief van 8 Sept. 1367. Kervyn, II, p. 599.

8. Granvelle over den Bloedraad. Kervyn, II, p. 33.

9. Oranje in afwachting. Fruin, Verspr. Geschr. II, blz. 117; Groen, III,

p. 130 suiv.

177. 10. Geboorte van Maurits. Van der Kemp, I, blz. 1; Dönges, Wilhelm der

Schweiger, S. 55, 133. 177. 11. Oranje en de uitgewekenen. Groen, III, p. 140 suiv. .

177. 12. Steun uit Nassau. Dönges, S. 56.

178. 13. Citation. Gedrukt bij Lacroix, Apologie, p. 207 suiv. Vgl. ook Le Petit,

p. 170.

178. 14. Confiscatie. Reeds 20 Dec. in Franche Comté. Groen, III, p. 156. Ver¬

koop in Mei en Juni 1569 (Juste, p. 119). 179- J5- Oplichting van Philips Willem. Groen, III, p. 120; vgl. Dietsche Warande, N. R. VI, blz. 97, vlg.; Fruin, II, blz. 68.

179. 16. Responsive. Kervyn, Rel. politiques, V, p. 81; Lacroix, 1.1. p. 251 suiv.;

Le Petit, p. 173 suiv.

180. 17. Justificatie. Knuttel, Catal. n°. 159 vlg.; Lacroix, 1.1., p. i59«uiv.; Languet.

Ep. secr. I, p. 59, 60. Die van graaf Lodewijk: Blok, in Ber. en Med. Hist. Gen. VIII (1885), blz. 154 vgl.; Bor, I, blz. 228 vlg.; Le Petit, p. 117 suiv.

180. 18. Languet. Geb. 1518, had in 1559 graaf Adolf naar Italië vergezeld, sedert 1560 in diplomatieken dienst van keurvorst August, sedert 1566 te Straatsburg wonend.

180. 19. Verzet tegen Philips. Vgl. tekst, blz. 122, 129.

182. 20. Tegenschriften. Hopperus, Ep. ad Viglium, p. 204. 212; Gachard, VI, p. 284.

183. 21. Duitsche legeraanvoerders. Dönges, S. 44 ff.

183. 22. Zilverwerk verpand en verkocht. Dönges,'-S.-53, 166 ff.

183. 23. Paltzische hulp. Von Bezold, Briefe des Pfalzgrafen Joh. Casimir, I, S. 48,

183. 24. Gezantschap uit Nederland. Dönges, S. 58; Groen, Suppl. p. 88*.

Sluiten