Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Blz.

igi. 49. Oranje aan en over de Maas. Bakhuizen v. d. Brink, Cartons, I, blz. 95 vlg.;

Teubner, S. 29; Van Meteren, Nederl. Oorl., blz. 64; Van Vloten, Geschiedzangen, I, blz. 361; De la Pise, p. 270.

194. 50. Oranje in Noord-Frankrijk. Kervyn, Huguenots et Gueux, III, p. 153 suiv.;

Hollaender, 1.1, S. 68; Bijdr. Vaderl. Gesch., N. R., VII, blz. 45 vlg.; De la Pise, p. 374.

194. 51. Oranje in het leger van hertog Wolfgang. Groen, III, p. 303 suiv.

194. 52. Dood van Hoogstraten. Fruin, Verspr. Geschr. VIII, blz. 360 vlg.

195. 53. Languet over Oranje. Ep. ad Camerarium, p. 101.

195. 54. Wilhelmus. Blok, in Bijdr. Vaderl. Gesch, 4de S., VIII, blz. 443 vlg., waar literatuur vermeld over den vermoedelijken auteur. Saravia, Oranje's veldprediker? Niet Marnix of Coornhert in ieder geval. Het is niet waarschijnlijk, dat een gewone volkszanger, als die van menig Geuzenlied, het heeft vervaardigd; daarvoor stond de maker blijkens den inhoud den Prins te na. De „Wijze van Chartres" kon gemakkelijk in 's Prinsen leger verbreid zijn door Fransche of Waalsche ruiters m zijn dienst. De tijd van het ontstaan is Jan. of Febr. 1569.

HOOFDSTUK X. Onder Geuzen en Hugenoten.

197. 1. Aartshertog Karei te Madrid. Kervyn, Huguenots et Gueux, II, p. 166 suiv.

198. 2. Oranje bij hertog Wolfgang. Groen, III, p. 317 suiv.

198. 3. Oranje en de Hugenoten. Buil. Comm. d'Hist., 4 S , XIII, p. 67 suiv. 200. 4. Dood van hertog Wolfgang. Kervyn, II, p. 186 suiv.

200. 5. Oranje's tocht door Frankrijk. Blok, Corresp. van Lod. v. Nassau, blz. 75 vlg.;

Kluckhohn, Briefe, II, S. 341 ff.; De la Pise, p. 375; Le Petit, p. 209. aoo. 6. Oranje bijBranidme. Brantome, Les grands capitaines, II, p. 165,398; X,p. 113.

201. 7. Dolhain in Engeland. Zie tekst, blz. 185,190; Blok, in Bijdr. Vadeil. Gesch.

3d« R., IX, blz. 238 vlg. 203. 8. Oranje naar Duitschland terug. Hij ging van La Faye-La Vinaise uit over La Charité en Montbéiiard (De la Pise, p. 275); Bor, I, blz. 363; Groen, III, p. 330.

30a. 9. Anna van Saksen ie Keulen. Böttigèr, Anna von Sachsen, 1.1. S. 127 ff.

303. 10. Oranje's toestand najaar 1569. Groen, III, p. 339, 341; Fruin, Verspr. Geschr. II, blz. 117 vlg.

303. 11. Toestand der Nederlanden. Pirenne, IV, S. 20 ff.; Van Someren, Supplément, p. 77.

Sluiten