Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ALPHABETISCH OVERZICHT.

Bladzijde.

Benoemde.

Afschriften processen-verbaal voor den — .... 44, 45 Beroep (hooger-).

— bij candidaatstelling ... 20 Beslissing.

— over de waarde van een stembiljet 32

— bij staking van stemmen . 32

— over stembevoegdheid . . 28 Bewijs van ontvangst.

— bij candidaatstelling . 17, 18

— voor ingeleverde pakketten. 33

— door den benoemde af te geven 45

Bezoldiging.

Omtrent — van het centraal stembureau is niets bepaald 1 1

— van stembureauleden. . 6, 10 Bijstand.

. — aan een hulpbehoevenden

kiezer 29

— centraal stembureau 10,11, 12

— aan een hoofdstembureau . 18 Bijvoegingen.

Wat onder — niet is te verstaan 32 Candidaatstelling.

Aantal onderteekeningen —. .16 Afschriften lijsten van — . .20 Benoeming bij enkele — . .21 Formulier voor — . . . .61 Geldigheid der lijsten — . .18 Herstel van verzuimen — . .18 Hooger beroep bij — . . .20 Inlevering lijst van — . 15, 46 Mode) eener lijst van — .61 Nieuwe voorschriften —. 5

Bladzijde.

Tijdstippen van — . 14, 15, 16 Verbinding der lijsten . 20, 21

Candidaten.

Aantal — op één lijst . . .16 Aanwijzing van — . . . .14 Niet gekozen — bij vacature . 43 Verklaring, door — af te geven. 17 Volgorde der — 17

Centraal stembureau.

— voor eene gemeente . . .13

— voor elke provincie ... 11

— voor het Rijk 10

'Werkzaamheden van het —

10, 37, 54—56

Evenredige vertegenwoordiging.

Wat daaronder te verstaan. 3, 4

Gemachtigde.

Aanwijzing van een — . . .17 Verklaring van een — . .21

Herstemmingen.

Worden niet meer gehouden . 4

Hoofdstembureau.

Aantal 9, 12

Aantal leden vaneen —10,11, 12 Benoeming . . 10, 11, 12, 13 Bijstand aan een —. . . .18 Slechts één in eiken kieskring 9, 11 Taak van een — . . 17, 18, 34 Werkzaamheden van een — . 34 Zittingtijd bij candidaatstelling 17, 19 Zittingtijd bij stemming... 34

Hooger beroep.

— bij candidaatstelling. 19, 20 Inlichtingen.

— voor den kiezer .... 65

Sluiten