Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK III.

Werktijden.-

Werkuren per week.

Een beschouwing der getallen van staat A (zie blz'. 14 en 15j toont al dadelijk aan hoe uiteenloopend de werktijden op de'verschillende kantoren zijn.

Voor een klein percentage van het totaal der bedienden en firma's waarover het onderzoek liep, gold een werkweek tot 40 uur (normaal) hl. voor 203 firma's met 1543 bedienden of 6.6 % van het totaal aantal bedienden.

Een 48-urige werkweek werd aangetroffen bij 502 firma's met 4126 bedienden of 17.6 °/0 van het totaal aantal bedienden.

Een 54-urige werkweek werd aangehouden bij 374 firma's met 2164 bedienden of 9.2 % van het totaal aantal bedienden.

Een werkweek van 60 uur bij 103 firma's omvat 453 of 2 % van het aantal bedienden, terwijl bij 88 firma's door 463 bedienden meer dan 60 uur per week gewerkt wordt.

Het grootste aantal bedienden, 12845 of meer dan de helft, had een 48-urige of langere werkweek.

Op de kantoren van groep A (Havenbedrijf, expeditie, enz.) wordt dooreengenomen door de meeste firma's te Amsterdam, Rotterdam en Groningen 54 uur per week gewerkt; groep B (Geldhandel) geeft aan 48 uur voor Amsterdam; 54 uur voor Rotterdam en 42 uur voor Groningen; groep C (Handelskantoren) 48 uur te Amsterdam en Rotterdam, en 54 uur te Groningen; groep D (Fabriekskantoren 51 uur te Amsterdam, en 54 uur te Rotterdam en Groningen; groep E (Verzekering) 45 uur te Amsterdam, tot 40 uur te Rotterdam, en tot 48 uur te Groningen; terwijl groep .F (Diversen) als maximum cijfers geeft, voor Amsterdam 45 uur, voor Rotterdam 54 uur en voor Groningen tot 48 uur. Men kan dus aannemen, dat de langste werktijden voorkomen bij de bedrijven, behoorende tot groep A (Havenbedrijf); de kortste bij groep E (Verzekering).

Voor de overige gemeenten, waar het onderzoek -plaats vond waren de meest voorkomende werktijden als volgt:

Almelo 40 tot 51 uur per week.

Hengelo .... tusschen 42J/2 en 54 uur per week. Enschedé .... „ 40 „ 51 „ „ „

Zaandam .... 42x/2 tot 57 uur per week.

Meppel 51 „ 61 „ „ „

Vlaardingen ... 40 „54 „ „ „

Hillegom . . . . tusschen 40 en 45 uur per week.

de Zaanstreek . . 45 tot 57 uur per week.

Sluiten