Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ISTAAT K. RusttfjdVórmaal)..

Geen rust. 4-4 uur. 1-1* 2-2j 3 uur of meer. | ' Onbepaald. . Totaal.

FaS" Bed' ^ 1 Eed- ^s, Bod, ^Fas, , Bed~; F^TeTTj Fa-, B,d. fas. Bccl. " ZZ.

i t 3i Z " ïl ®J f 25 423 8 ' 66 i' 24 108 ^ 7^T_ - ^ __^6~~ . l

B ; 31 291 lö !95 104 1833 13 529 , 7 369 1 4 ! - ! _ 171 3221 I

Amsterdam } 0 ! lo° 723 121 838. 312 2013 53 347 | 29 248 9 43 3 m 1 «77 _9oF I

I l' ° 2° 306 68 663 13 96 ! 2 . 4 1 63 | _ | _ , 128 1262 I

1 * 8 , 35 _L_ 1 36 258 19 j 126 | 5 51 1 2 1 j 1 71 474 I

=======——=^^^ . I

( B i !« : 'Zn ! 00 8-' 281 ' 15T 4481 19 20 ' 2,4 - - io8' ' 1930 |

\ n ' 23 14 782 4 I 100 3 22 ! - ~ 44 1018 I

Rotterdam 0 125 ■ 482 &9 412 97 894 48 i 325 86 501 ' 30 121 - _ 445 I 97^ I

? 22 ™ * 200 63 468 41 197 49 196 | 9 33 _ _ 203 I

F 8 11 Vfa 11 8 50 10 75 I 8 6 - - ■* 491 I

1 F 8 23 L_ 3 8 3 43 9_ 41 1 .2 ' - _ 26 135 '\ I

Totaal. .■■ 205 1027 ^ 91 793 196 jg^ ' HO 1163 ^Zo^[Z^_~Zb~ ~ZZe I

0 ! in 1 1' 2 ' 8 8 33 18 67 - - 37 1 147 I

Groningen J ~ 12 46 30 | 55 109 277 20 43 — _ 175 431 ■

F \ 1 ~ 1 : 4 19 I 53 : 60 291 3 6 _ 83 , 354 I

[V ' - _ Z Z 2 " 2 1 2 \ ■ 2 28 1 2 - ! - 17 67 I

Totaal . . . 13 49 77. ,.- i 17 I ' : — I

' -JLA I ~ l_Z_________L I _J_..L^A_J^_ 1 i92 655 44 126' - j - 327 1046 I

Almelo . „ I I [ I \~=== ~= ' H

. Hengelo - - 10 Vol __ \\ J ^ 30 168 1 2 _ 36 276 ■

Enschedé .... 12 ' — 22 852 3 41 — _ 35 544 ■

Zaandam ' , _ , ~ . ~ 12 49 62 328 3 10 78 889 ■

Meppel 1 3 3 ; \ 96 15 109 [ 42 I34 7 16 - _ 72 358 ■

Vlaardingen _ , Q l 5 8 33 j 27 70 3 8 - . - 42 ' 119 ■

Hillegom ! x \ \ 11 I 16 72 28 78 3 7 - . - 53 177 ■

De Zaanstreek 12 ^ 12 2o 107 6 42 - - _ _ 36 163 ■

' ' ' —-^^—^Z^^JZ^^ZZJLZZ^ 94 43 180 4 7 - — 82 361 ■

Algemeen totaal ... 516 2782 3nn 9cmq ann 00_o I " « H

300 29°3 900 8862 416 3465 740 4533 157 795 6 37 3035 23 427 ■

In percenten 17 u Q -' 9 Q • '19 p. oq n on ri I „

^^JJ^^11^J^99^^ 29.7 ^ i ^ 14-8 24-4 19.3 . 5.1 3.3 ^ 0.2 . 0.2 , 100 , 100 • ■

Sluiten