Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ook over de zindelijkheid viel over het algemeen niet te klagen; deze was in 5299 lokalen voldoende, in 50 vrij voldoende, terwijl 53 lokaleh onzindelijk en rommelig waren. Dit zijn meest alle-kantoorlokalen, welke in pakhuizen of magazijnen zijn gevestigd.

Slechts zeer weinig lokalen bleken niet verwarmd te kunnen worden, n.1. een 26-tal.

De verwarming der overige lokalen was als volgt: 1793 lokalen door middel van centrale verwarming; 3095 „ „ „ „ stookkachels; 263 „ „ „ „ gaskachels;

95 „ „ „ „ centrale verwarming en stookkachels; 17 „ . „ „ „ centrale verwarming en gaskachels; 53 ,. „ „ „ gas^ en stookkachels;

4 „ „ „ „ centrale verwarming, stook- en gaskachels;

7 „ „ „ „ electriciteit; 49 „ „ „ „ petroleumkachels.

De waschgelegenheden bleken vrijwel aan de te stellen eischen te voldoen. Bij 230 firma's werd een complete waschinrichting (afzonderlijk lokaal) aangetroffen, bij 2518 firma's had men de beschikking over een of meer fonteintjes, terwijl bij 191 firma's een minder goede gelegenheid werd aangetroffen', b.v. in een keuken, alleen kraan met gootsteen of een waschkom. Bij 96 firma's was voor het personeel geen gelegenheid aanwezig dm zich te wasschen.

Als kleederberging wordt bij de meeste firma's gebruik gemaakt van hangkasten (1918 firma's). Een aparte kleedkamer werd aangetroffen bij 348 firma's; bij 468 firma's moest het personeel zijn kleeren aan kapstokken hangen; bij 154 firma's hing men zijn goed aan haken aan den wand, terwijl bij 125 firma's kasten en kapstokken aanwezig waren; bij 22 firma's, de meeste met 1 of 2 kantoorbedienden, was in het geheel niets aanwezig.

Eenige grootere firma's werden bezocht, waar iedere bediende de beschikking had over een apart kastje, waarvan de sleutel in zijn bezit bleef.

Bij 2313 firma's waren de privaten in uitstekenden staat, zij bestonden uit een complete toiletkamer of sanitaire W. G. Een gewoon privaat (ouderwetsch model) werd aangetroffen bij 506 firma's,- terwijl bij 187 werkgevers alleen een ton aanwezig bleek te zijn. Het zijn voornamelijk de kantoren te Groningen, Meppel en Zaandam, waar, door het niet aanwezig zijn van een behoorlijke rioleering, zulke toestanden nog voor kunnen komen. Deze tonnen zijn veelal op een binnenplaats of in den tuin opgesteld, waardoor men naar buiten moet, om er gebruik van te kunnen maken. Bij een. firma te Vlaardingen werd een privaat aangetroffen, gelegen op een achterzolder, welke alleen te bereiken was over een batting zonder leuning. Te Rotterdam bevond zich hét privaat van een kantoor, dat op een lichter gevestigd was, in het achteronder van het schip; het bestond uit een vrijstaande ton zonder deksel. Er werden nog 29 firma's

(Voor vervolg zie blz. 40).

Sluiten