Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

opvoeding van weezen en balfweezen, om den slag die jonge kinderen treft bij den dood van een of van beide ouders in vollen omvang te kunnen beseffen.

Te vervangen is de krachtige liefde der moeder nooit, de liefdevolle kracht van den vader kan door niets overtroffen worden.

Maar toch kan men eene opvoedings-inrichting zóó leiden en beheeren, dat er veel goeds van kan uitgaan, van het leven van een wees zal men wel nooit kun-

Een uitstapje

nen zeggen, dat het beschenen en verwarmd wordt door die heldere en verwarmende vlammen, die alleen in het ouderlijk huis hun licht laten schijnen en gevoed worden door reine ouderliefde, maar toch behoeft het leven van een wees niet altoos zwart en" donker te zijn; wie liefde gevoelt voor het kind dat alleen staat, kan veel vergoeden.

G. BOS Hzn.

Louisa-Stichting , 30 Maart 1919.

Sluiten