Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zin, een opvoeder, die de raadsman en vriend van al zijn dorpelingen was. Uit de herinnering aan deze schoolwoning put de directeur kracht. Het voorbeeld hem hier gegeven verwerkelijkt hij in zijn opvoedingsarbeid. De spreuk bij de ex libris is: „Zie dankbaar terug en vertrouwend vooruit '. Het is niet een persoonlijke spreuk, het kan ook de spreuk zijn der schoone stichting. Zij kan dankbaar terug zien op een arbeid van 50 jaar, zij mag met vertrouwen vooruit zien; zij schenkt aan de Nederlandsche vrijmetselaren in Nederland en zijn bezittingen het heerlijk gevoel, van rust, dat hun kind indien het onverzorgd mocht achterblijven, daar een opvoeding zal kunnen ontvangen. Zij geeft aan alle loges, bij het Groot-Oosten aangesloten de overtuiging dat het woord broederschap dat in de Maconnieke wereld zoo vaak gebezigd wordt, geen ledige klank is maar hier is omgezet in levende daad. Misschien ook heeft het welslagen dezer stichting zijn wijdere beteekenis voor onze geheele opvoedingsstelsel, en daarom moge ook hij, die niet tot de eerwaarde orde behoort, bij dit halve eeuwfeest der stichting zijn hartelijke gelukwenschen aanbieden.

R. Casimir.

Sluiten