Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE VEREENIGING VAN OUD-LOUISIANEN

Angedenken an das Gute,

Halt uns immer frisch bei Mute.

^^^■^^SOEN men mij vroeg, geachte lezer, U het-een en ander te verhalen vCtpfllSI]' van de Vereeniging van Oud-Pupillen der Louisa-Stichting, toen ging lfeÉIP?§ÉI riet my z°oals he' U gegaan zou zijn, wanneer men U vroeg eens m(m)I|®)S iets te vertellen uit Uw eigen familieleven.'

©^Sè^S? Nietwaar, — gesteld al dat gij geneigd zoudt zijn een vreemde*, een buitenstaander een blik te gunnen in de samenleving van Uw eigen kring — hoe moeilijk moet het U dan somtijds toch nog vallen, hem datgene duidelijk te maken, wat U en den Uwen zoo natuurlijk en zoo vanzelfsprekend voorkomt.

Dat toch, desniettegenstaande, verschillende redenen mij de vrijmoedigheid hebben doen vinden over genoemd onderwerp te spreken, vindt zijn oorzaak in het volgende:

Vooreerst is de familie van Oud-Louisianen zoo uitgebreid, en zijn dientengevolge de beginselen die in haar midden leven zoo algemeen menschelijk, dat ik mij moeilijk iemand kan voorstellen die haar zijn en streven niet zou kunnen waardeeren.

Ten tweede heeft de overweging, dat hij, die dit boek met belangstelling leest, de Louisa-Stichting wel een warm hart moet toedragen, mij over mijn aanvankelijke aarzeling heen geholpen, omdat hij dan ook voor ons al geen vreemde, geen buitenstaander meer is; terwijl ten slotte de veronderstelling gerechtvaardigd was, dat velen die dit lezen, behooren tot de groote Broederschap der Vrijmetselarij, waaruit is geboren de Louisa-Stichting, waaruit wederom onze Vereeniging is

Sluiten