Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maatschappelijke orde, berustende op den particulieren eigendom, als dogma aanvaarden.

Niet allesn gaan wif met dit specifiek socialistisch argument niet accoord, wij stemmen evenmin in met het vurig enthousiasme dat op andere gronden voor de gemeentebedrijven wordt betoond. In zijn opstel De coöperatieve gemeente Amsterdam ') heeft de heer Sim ons zich een ongeveinsd bewonderaar betoond. Sprekend van Mr. Treub heet het: „De man die in Amsterdam den concessie knoop heeft doorgehakt, was allereerst echt Nederlandsen in zijn beginselruiterij, in het in hem overheerschen van tot dogmatisme verloopende verstandelijkheid, in stee van warmbloedig enthousiasme." „Zoo is het gekomen" — aldus vervolgt hij — „dat in stee van een proefneming in nieuw Gemeenschapshandelen, die men zocht te doen slagen door enthousiasme, het in eigen beheer nemen in Amsterdam gebeurd is als een toepassing van leerstellingen, en die toepassing niet eenmaal door den man die er in geloofde maar als een lastige erfenis van benauwde droomdagen, toen meerderheid in weten eri willen zich had doen gelden als onweerstaanbare drijfdracht" (bl. 424).

Wat warm enthousiasme hem zelf bezielt, blijke ten slotte uit deze geestdriftige passage: „Een eigen beheer, voor de burgers, door de burgers, spreekt — als het gemeentebedrijf goed functionneert — tot ieder hunner. Dit goede water is hun trots, evengoed als hun straten, pleinen, omgeving. Die brandweer, daar ieder den hoed voor afneemt, is van hen; die tram, die zoo voortreffelijk dient, van hen! Worden beambten of dieren in

') In De Qids, 1899, 2e deel, blz. 421 en vlgg.

Sluiten