Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Juristenzeitung') den juridischen bouw te vervolmaken. Op den Deutscher Stadtetag, in 1914 te Keulen gehouden, deden zich de referenten over Verbindung von Stadten und Privatkapital für wirtschaftliche Unternehmungen 2) als warme voorstanders van deze gedachte kennen. Rijk voorzien is reeds de buitenlandsche literatuur.

Bij ons werd het onderwerp nog weinig besproken. Tijdens de debatten over het hoogovenbedrijf en de Djambi-concessie aan de Koninklijke Nederlandsche Petroleummaatschappij kwam het aan de orde. Zeker verdient het instituut niet het ietwat laatdunkend oordeel door van Iterson in Economisch-statistische berichten3) uitgesproken: „Men behoeft geen profeet te zijn om te voorspellen dat, al is de gemengde bedrijfsvorm bij ons een. modegril, de strijders d.aarvoor hun kruit te vergeefs verschieten." Van gansch ander oordeel is Dr. O. Schwarz 4), als hij verwacht dat deze ondernemingsvorm in de toekomst „eene gelukkige en en vruchtdragende" zal blijken te zijn.

Uit reactie tegen de ^misbruiken van het publieke bedrijf is deze instelling opgekomen. Met haar hoopt men te overwinnen de gebondenheid van de overheidsexploitatie, te werven bekwame bedrijfsleiders, te ver-

1) Deutsche Juristen-Zeitung, 16e jaargang, 1911, blz. 1113 en vlgg.

2) Het verslag is opgenomen in de Stddtezeitung van 7 Juli 1914. Zie ook over het verhandelde 'Hugo Lindemann in de Sozialistische Monatshefte, 1914, 2e band, blz. 1195 en vlgg.

3) Vergelijk de artikelen Samenvoeging der electriciteitsvootziening door Prof. F. van Iterson in Economisch-statistische berichten van 29 Mei 1918 en 3 Juni 1918.

4) Die Zukunft unser kommunalen Finanzen in Herkner, Die Neuordnung der deutschen Finanzwirtschaft, t. a. p., blz. 371 en vlgg.

Sluiten