Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

men condemneerden niet lang behoerte in cruice vnd angst to laten, vnd is tegen middag vpt heren merckt gefoert, de bisscop van jperen vnd ander geestlicken gingen bij hem, hem volgede der Spanier velthere vnd hopman Salines mit 19 venl spaniers volgen oeck na, vnd stellen hoer in een slachorde, wal gerustet tegen alle moeijte, de graue was niet gebunden noch mit deners off nachrichters vmcingelt, vm dat he bij sijn ridderlicke truwe had beloefft sich to willen vp de bestemmede plaetse stellen. Vpt marckt was een stellagie vpgericht, mit swart doeck bedeckt twe swarte kussens darup, vnde twe lange stangen rmt iseren spitzen: vp de stellagie was de scherprichter: als de graue mrt den bisscop was vpgestegen. vnd vpt kussen gekneet vnd een wemg tsamen gesproken hadde, so bald de bisscop wech gaen was, vnd de scerprichtigen na vsantie, vm- vertijnge wes he wth beuel doen moste gebeden hadde hefft de graeff sijn slaepmusse vnder den hoet vor sim ogen getogen, selffs sijn clederen affgelecht een roden damasten nachtrock vnde dar ouer een sampten mantel mit gulden passament, vnd hoet mit swarten vnd witten vederen, vnd sijn handen to samen geuoecht, dat cruce gekust, den doet verwachtet mit godts genade, dat licham is voer in de kiste gelecht, war bloet was worde mit swart doeck belecht Horn is doe voertbracht, begeerde van godt vergifmisse der sonden, vnde vant vmstaende volck, mit wunschinge vole heils van Godt denseluen adieu gesecht, sijn nosedoeck vor sijn ogen treckende nadat he sijn sampten mantel off gelecht hadde, is vp deselue wise gerichtet Twe venl spaniers bleuen de hoeffden vp spitzen staende to bewaren, tot 3 vren namiddag to dat de hoeffden bij de lichamen sint gelecht, vnd Egmont in S. Clarissen cloester Horn in de doemkercke in hoer voerolderen begrafmisz ter erden bestadet. Egmonts deners slogen sijn wapen to een gewoenlich lijckteecken an sijn pallaisz, dat de h van Alua strax leet affrijten. De truwicheit aller lueden vnd volx vm desen is niet wth tho spreken west. De grauen hebben van begin excipieert van een vnbehoerlich richter tegen jan van boesz generael procureur, vnd volherdig darbij gebleuen. Want ridders vant gulden vluesx mogen van nemant als van ordensheren verordelt worden.

Sluiten