Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9. Abel Eppens tho Equart, geb. 1534 te Eekwerd (Gron.), gest. ¬Ī 1590.

a. Onno Ewsum aan tafel bij Willem Lodewijk.

Onno van Ewsum in Westerlandt myt vrouden und verlangent ontfangen bij graef Willum van Nassauwen stadtholder, wort newens anderen offitieren to maeltijdt genodiget newens Hendrick Paulinus. Sicht onder anderen enige, die neit to seer trow und romdadich befunden was, und den Ewsum suspect eder ongunstich, secht rondtuth: Als Juw Genade myt schelmen willen eten, soe ist mijn gelegen neit tbliven; und gaet wech. Paulinus bedacht sijnde, vermeende sijner heren halven notiert tsijn. Neit Pauline, het is een ander, Ewsums hoefft is soe. Want Sijn Genade den gasten nodigende myt der handt, laet den enen blijven und moet wechgaen. Hier gedencket Ewsum niet, dat simulare ock bij regeren moet wesen, als in een plaetse, dar die executie cessierde. Daeromme wol erestlicken to bedencken stondt, dat hoewol een onversichtiger vaken in sommigen saken nene raedt noch mate overmydts ongedult lijden can und maket, dat het myt naclagent anderen verhettiget, nochtans soe wanneer die raedt volget wordt, soe wordt die onwille gelindert offte upgeholden. Want als alman neit enes meninges ys, dan sommigen meer lieven und keesen dat beste und nuttelickes befonden sal worden, soe mach men tegensprake doen. Wes ock hier to bedencken stondt. Want he ener, gevangen uth Lier gehalet, als onschuldich quijt geven muste, diewijle he allene wat gescreven hadde um daten doen van anderen neit sick, und secht noch lickewol: Mij gescut neit gelick, want S00 gulden, 1 aem wijns quemen mij to van den keerel. Wat onverstandt scade can doen, richten sommigen neit, und een blijde hoepe van gewin is wol angenaem um thebben, dan ongeluckelickèn um tholden. Als sommigen gewin soeken, vynden sie scade und scande, verleesen het heele, waervan sie die naem hadden mogen beholden. Summigen mishagen hoer egen dingen um vordelshalven und willen alle dingen vernijen, umdat uth verstoringe gewin comen sall. Woe vorsichtich is die, wekker wijse radet folget und niet myt onrijpen und die sick sulven menen, gelick ys, een onweder siende, den haven bynnen holden und anstaende periculis buyten blijven. Welcke, soe die van Ewsum bedacht hadden und die stadt Gronnigen gevolget, solder beider ongeluck gemijdet worden mogen hebben.

Sluiten