Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Wi hebben noch veertich milen te gaen, „Het wort seer spade." Wi bidden dat weerde kindekijn Door sine genade.

6. Joseph nam dat eselkijn Al by der hant; '

Si quamen bi schoonre sonnen In dat Egyptenlant. Egypten is een seer guede stat, Daer Joseph ooc die herberge bat, Seer ellendich.

Maria die span veel guedes gaerns Mit haren handen.

7. Maria die conde spinnen, Dat vrouwelijn;

Joseph die conde timmeren,

Si geneerden sich fijn.

Doe Joseph niet meer timmeren can,

Doe was hi also ouden man;

Hi haspelde garen;

Jesus droech dat gaernken thuus

Den riken ende den armen.

9. Jezus en de Ziel.

1. Heffe op dijn cruce, mijn alreliefste bruut, Volge mi nae ende ganc dijns selves uut, Want icket gedragen heb voor di — Heefstu mi lief, so volget mi!

2. O Jesu, alreliefste heer,

Ic bin noch jonc ende daertoe teer; Ic heb di lief, dat is immer waer, Mer dijn cruce dat is veel te swaer.

3. Ic was noch jonger doe ic dat droech, Clage niet, du biste sterc genoech; Wanneer du biste out ende cout,

So en hebstu des cruces geen gewout.

Sluiten