Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

Inleiding pag. i

Hoofdstuk I. Factoren die invloed hebben op de productie

en het gehalte „ 18

A. Hoogteligging en klimaat , 18

Invloed op den groei en het gehalte

„ der moussons op het gehalte

B. Aard der gronden „ 22

Samenstelling der kina-gronden.

Invloed op den groei en het gehalte.

C. Aan te planten Ledger-variëteit 26

Zaailingen:

Eischen voor de selectie. Eigenschappen van C. Ledgeriana. Verschillende Ledger-variëteiten en hun gehalte. Hybriden. Enten:

Verschil in productie met zaailingen.

Invloed van den onderstam op den bovenstam, en omgekeerd. Verdeeling van het alcaloide in de wortels.

D. Plantverband 37

Plantwijdte bij andere boomcultures.

Voor- en nadeelen van verschillende plantwijdten.

Invloed van het zonlicht op het gehalte in den levenden boom. •

Idem op den groei en de bastvorming.

E. Wijze van onderhoud van den aanplant „ 44

Grondbewerking en haren invloed.

Bemesting.

Sluiten