Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De bloeitijd van C. Ledgeriana is op Java van Januari tot April het sterkst, doch over het geheele jaar vindt men steeds een aantal bloemen. Behalve bevruchting door middel van insecten en den wind, heeft ook zelf bevruchting plaats 6). De boomen bloeien normaal niet beneden hun 7e en soms eerst op hun 15e jaar.

De meest karakteristieke eigenschappen, waardoor zij zich van andere Cihchona's onderscheidt, zijn:

de roomkleurige tot witte kleur der bloemen,

de knikkende stand van deze,

het bloeien op laten leeftijd,

de scherpe hoek, waaronder de takken uit den stam ontspringen. Het gemiddeld gehalte van de door Moens in 1872 onderzochte eerste monsters (9 stuks) bast bedroeg:

Kinine (zw. Kinine) Kinidine Totaal alcaloide

5.53 °/o 7.44 °/o 0,43 °/o 7.25

en dat van de soorten, welke,in dien tijd als de beste golden: Kinine (zw. Kinine) Kinidine Tot. alcaloide Calisaya Schuhkraft . 2,32 3,11 0,63 4,88 °/0

Haszkarliana ... 1,23 1,65 1,24 4,04

Korten tijd daarna analyseerde Moens nog enkele andere exemplaren':

Kinine (zw. Kinine) Cinchonidine Kinidine Cinchonine Amorph Totaal 10,90 14,67 1,25 O 0,44 1,72 I4-31

7,49 10,08 sporen o — 1,41 8,90

Moens verklaarde, dat deze nieuwe kinabast niet alleen uitmuntte door zijn groot gehalte aan kinine, doch ook door de groote gemakkelijkheid waarmee, in vergelijking met de basten van andere Cinchona-soorten, dit alcaloide als sulfaat zich zuiver liet afscheiden, wat hij toeschreef aan de geringe hoeveelheid der neven-alcaloiden.

Van dezen jongen aanplant werd spoedig een kleine hoeveelheid bast (4- 451 K.G.) geoogst en deze naar Amsterdam gezonden, teneinde het oordeel van den handel daaromtrent te vernemen. Dit oordeel overtrof verre de gekoesterde verwachtingen:

Sluiten