Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Succ-onderstam steeds meer kinine bevat dan die van Succzaailingen. Het is mij echter altijd gebleken, dat men daar den bast van het onderste gedeelte van den stam bij den wortelbast gevoegd had, zoodat men dan niet meer met een zuiveren wortelbast te doen heeft. Gewoonlijk geschiedt dit, omdat de aanhechting van griffel op onderstam op lateren leeftijd moeielijkte onderscheiden is, en ook, omdat dit ondereinde van den stam altijd bedekt is met aarde en deze, evenals bij den wortelbast, door wasschen met water moet worden verwijderd. Wanneer ik met zuiveren wortelbast van enten te doen had, verkreeg ik nooit een hoogere polarisatie, dan de wortelbast der Succ-zaailingen gewoonlijk aangaf.

Als een bewijs hoe ongelijk het alcaloide over het geheele wortelstelsel verdeeld is, vermeld ik nevenstaande analyses, in 1904 en in 1906 door mij verricht.

Sluiten