Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hadden in de mate van het licht, waaraan zij blootgesteld waren 43).

Mac Ivor meende, dat ten gevolge van het licht en de lucht de afzetting van kinine in het celweefsel wordt verminderd, en Broughton, dat door die inwerking bij den levenden boom de kinine in cinchonidine werd omgezet. Beiden trachtten dit tegen

Eig. 7- Jonge Ledger-enten ; de aanplant is te gesloten en moet noodzakelijk uitgedund worden.

te gaan, door den stam met mos te bedekken en den bast zoo van de lucht en het licht af te sluiten 44).

Lotsv zegt in zijne verhandeling over de localisatie van het alcaloide in den kinaboom, dat zeer sterk zonlicht een vernietigenden invloed op het alcaloide schijnt te hebben, omdat hij gewoonlijk minder daarvan aantrof in bladeren van sterk aan het zonlicht blootgestelde takken, dan in die, welke daaraan minder zijn overgegeven 45).

Van Leersum constateerde, dat beschaduwde kinaboomen

Sluiten