Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat van niet bemeste boomen derzelfde soort, werd een toename geconstateerd, welke echter niet eens voldoende was, om de kosten der bemesting te dekken. Stalmest bleek beter te voldoen; bij boomen, die gedurende een 5-tal jaren elk half jaar daarmee bemest werden, kon een- belangrijke toename in groei en in gehalte vastgesteld worden 49).

In 1874 verrichtte WoOD eenige bemestingsproeven met zwavelzure ammoniak, ricinusolie-koeken en guano, en wel bij i-jarige Succirubra's. Na een paar jaar werden deze geanalyseerd, en hierbij gevonden:

onbemeste planten 7.4 % totaal alcaloide

met zw. ammoniak bemeste planten : 7,3 „ „ »

met ricinusolie-koeken bemeste planten 7,6 „ „ |

met guano bemeste planten . ... 6,7 , „ »

De invloed van deze meststoffen op het (relatieve) gehalte was dus gering; die op den groei wordt niet vermeld 50).

Op Java, waar bijna alle kina-ondernemingen gevestigd waren op pas ontgonnen boschterreinen, hadden deze maagdelijke gronden voorloopig nog geen behoefte aan bemesting. MOENS heeft zich daarom met dit vraagstuk weinig bezig gehouden; alleen paste hij stalmest toe bij boomen, die ten gevolge van het mos- of van het schaafsysteem ziekelijk en achterlijk waren geworden, en waarmee hij ze weer vooruitbracht.

De eerste bemestingsproeven werden verricht óp de onderneming Soekawana in 1892 door von Winning. Het betrof een 10-jarigen Ledgeraanplant, waarvan de boomen een paar jaar ' te voren voor de helft geschaafd waren. Enkele boomen bleven onbemest, de overige kregen elk 1 K.G. van een mengsel bestaande uit 5 deelen rijstzemelen, (deze bevatten + 1 % stikstof, 10% asch, waarvan 40% kiezelzuur, en een kleine hoeveelheid phosphorzuur) en 1 deel kunstmest, welke laatste was samengesteld uit hoornmeel, beenderenmeel, kalisalpeter en ijzersulfaat. Van Leersum onderzocht de bemeste en onbemeste boomen vóór, en 8 maanden na de bemesting, en constateerde, dat, zoowel van de bemeste, als van de onbemeste, het gehalte 0,5 % was

Sluiten