Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bepaald; daarna werden ze in de zon gedroogd, opnieuw gewogen en tot poeder gestampt, gecontroleerd of bij dit laatste het gewicht veranderd was, goed gemengd en in een monster hiervan het water- en het alcaloide-gehalte bepaald.

Vak E bleef onbemest; in de overige vakken kregen de boomen verschillende mengsels van zwavelzure ammoniak, superphosphaat en chloorkalium, waarbij het Landbouwbureau voor elk vak den aard en de hoeveelheid der meststof aanwees; de meststof werd op i voet afstand van de boomen in ondiepe geulen gestrooid, die daarna weer werden dichtgemaakt.

Na 6 maanden, in December 1906, en na 14 maanden, in Augustus 1907, werden de bovengenoemde metingen en analyses herhaald. De resultaten hiervan vindt men in de Jaarverslagen der Gouv«* Kina-onderneming 1906 en 1907. Om niet te uitvoerig te worden laat ik hieronder alleen die van vak A volgen: Vak A.

Beplant met 248 boomen.

In Juni 1906 werd elke boom bemest met 140 gram van een mengsel van:

22 K.G. chloorkalium, 25 „ superphosphaat, 31 „ zwavelzure ammoniak. Gemiddelde stamomtrek der 248 boomen op 1 M. boven den grond: Juni 1906= 19,66 c.M.

Dec. 1906 = 20,6 „ ; toename Juni—Dec. 1906 = 0,94 c.M.

per boom of 4,8 "/„. Aug. 1907 = 20,9 „ ; toename Dec. 1906—Aug. 1907=0,3

c.M. per boom of i,4°/oGemiddeld gewicht van 248 bastschijfjes genomen 1 M. boven den grond:

Juni 1906: 1,208 G. nat = 0,443 G. luchtdr. = 0,396 G. absol. droog. Dec. 1906:1,288 „ „ =0,512 „ „ =0,445 „ „ » -Aug. 1907: 1,328 „ » =0,506 „ „ =0,456 „ „ „ Toename Juni 1906—December 1906 = i2,4°,V „ Dec. 1906—Augustus 1907 = 2,5 „

Sluiten