Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hetgeen hier volgt is de nagenoeg onveranderde inhoud van een lezing, die ik, op verzoek, voor de Rotterdamsche en de Delftsche afdeeling van de Societas Studiosorum Reformatoram voor kort hield. Ik mag geen weidscher naam eraan geven dan dien van een proeve van critiek. In welken geest ik mij den wederopbouw van maatschappij en staat denken zou, is slechts met enkele trekken aangeduid. Voorshands was het alleen mijn bedoeling, op te komen tegen den geest van wat men democratie pleegt te noemen.

Dr. J. A. NEDERBRAGT.

's-Gravenhage, Februari 1919.

Sluiten