Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

RES PUBLICAE

STUDIËN EN SCHETSEN OP HET GEBIED VAN STAATSRECHT EN ECONOMIE DOOR

Dr. J. A. NEDERBRAGT

I. Overheid en bedrijf ('s-Gravenhage, J. Bootsma) fO.40^

II. Korte lessen in staatsrecht en economie.

Tweede druk. (VGravenhage, 1916, J. Bootsma) - 1.50 j

III. Idem. Tweede, aanvullende serie. ('s-Graven-

' hage, 1915, J. B«xto)m|>l-,; 00Z

Gebonden - 3.40

IV. Historische stukken en administratieve modellen, ten gebruike in de practijk en bij het onderwijs in het staatsrecht ('s-Gravenhage, 1915, J. Bootsma). . ^^^^SSÊUB&' ' °'9°

V. „Pénétration Pacifique" in China. Tweede druk. ('s-Gravenhage, 1918, Drukkerij „Voortvaren") - 3.75

Gebonden - 5.25

VI. De vrouw en het recht. ('s-Gravenhage, 1918, Drukkerij „Voortvaren") . ' " °

VII Grondwetsherziening in vogelvlucht. Een critisch overzicht. ('s-Gravenhage, 1918.J. Bootsma) -0.50

VIII Werkersland. Economische en sociale schetsen.

" ('s-Gravenhage, 1918, Drukkerij „Voortvaren") -1.40

IX. Het Verzekeringsmonopolie. (Amsterdam,

1918, NV. „Drukkerij Holland") . Vp^^ • " 0 4°

X. Critiek der democratie. Een proeve. ('s-Gravenhage, 1919, Drukkerij „Voortvaren") • • ' 0 40

Sluiten