Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toe. Dit geldt voor alle klassen der 'bevolking, met uitzondering van den zuigelingenleeftijd, terwijl ook de jonge kinderen eenigszins minder bezocht schijnen te worden."

Tengevolge van de vermindering van het lichaamsgewicht neemt ook de geestelijke capaciteit sterk af. De menschen klagen over loomheid en spoedige vermoeidheid en over de moeite, die het hun kost om hun taak te verrichten. Algemeen1 worden klachten gehoord over vermindering der geestelijke prestaties tengevolge van het tekort aan voedingsmiddelen. Het meest van alle Duitsche bondsstaten lijdt Saksen, en zulks is ook zeer verklaarbaar, aangezien de levensmiddelenvoorziening daar buitengewoon moeilijk is. Welke uitwerking de voeding met koolrapen heeft gehad, wordt door Rubner als volgt beschreven:

„Volgens de algemeene opinie was de , koolrapenperiode de ergste van het geheele vorige jaar; in deze periode vond juist de toeneming van alle mogelijke ziekten plaats. Men heeft ook inderdaad van de koolrapen misbruik gemaakt. Algemeen wordt gewaarschuwd tegen het gebruik van brood met bijmenging van koolrapen, ook tegen de koolraap als aardappelen-ersatz en tegen de koolrapenjam. Het koolrapenbrood wordt slechts met tegenzin gegeten en veroorzaakt buikloop. Over het geheel genomen heeft koolrapenkost een moeilijken stoelgang tengevolge-en verwekt hij diarrhee, bezwaren in de maagstreek en ingewandsziekten. In den koolrapentijd was het verval van krachten buitengewoon groot. •

Van elke twee patiënten klaagde er een over maagpijn, neiging tot braken en buikloop, ja, velen moesten op straat overgeven. De buikloop verdwijnt wanneer de koolrapen worden weggelaten en. komen terug bij hernieuwd gebruik van deze groente; dit is een korte samenvatting van oordeelen over de koolrapen als voedingsmiddel bij veelvuldig en overmatig gebruik. Men moet echter niet uit het oog verliezen, dat de snelle uitbreiding van het lichamelijk verval in deze periode in de hand moet zijn gewerkt, ten eerste doordat vele menschen liever in het geheel niets aten dan den geheelen dag koolrapen, ten tweede doordat de aard van het voedsel te eenvormig was en ook wel daardoor, dat de koolrapen bij gebruik in groote hoeveelheden, ter vervanging van de ontbrekende aardappelen, wegens hun smaak op den duur ook

Sluiten