Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verklaren is, wees er dan verzekerd van, dan gaat ze op een dubbelzinnige gemoedsstemming terug.

Een voorbeeld hebt u b.v. in Piderits lijnteekening van een gedwongen lach (fig. 18a).

Maar verder wijs ik U nog op eenige photographieën van Borée. Bij schijnheiligheid is er asymmetrie in mond en voorhoofd (fig. 19 a). Bij komisch 't land hebben is vooral de kin sterk lateraal omlaaggedrukt (fig. 19b). In medelijden — nota bene dikwijls verre van enkelzinnig — eveneens (fig. 19 c). De, twee voorbeelden van waanzin (fig. I9d en e) hebben boven het linker oog een kromming in de voorhoofdrimpels, terwijl de gewichtigdoende laatste facie, behalve datzelfde stigma, nog een afwijking toont in de linker wangplooi die veel scherper gebogen is dan de rechtsche (fig. 19 f).

Alle tweeledigheid van gevoel toont zich dus ook in een dubbelzinnige uitdrukking van het gelaat.

Men zou hieruit door tegenstelling kunnen besluiten, dat dus toestanden van streng monoïdeïsme de beste gelegenheid zouden zijn om de ondubbelzinnigste mimiek zich duidelijk te zien afteekenen.

Deze konklusie is dan ook getrokken door den Franschen dokter de Rochas. Hij suggereerde in hypnose aan een geschikt subjekt allerlei gevoelens. Dat hij hierin slaagde toonde zich levendig op haar gelaat. In al die verschillende gevoelens werd zij gephotographeerd, en de portretten zijn verzameld uitgegeven.

Wat evenwel de waarde dezer proeven vermindert, is, dat de bedoelde dame dikwijls als model voor schilders gediend had, waarbij ze natuurlijk een heele opvoeding had genoten in gebaren en gelaatsuitdrukking. Het is dus te wenschen dat deze proeven door een bevoegd psychiater bij gelegenheid worden hervat.

Sluiten