Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

derwishdansen, en ook onze Parijsche balletten nog heden ten dage bewijzen.

Maar tot welke subjekten zullen wij ons dan wenden om op dit gebied tot algemeene resultaten te geraken ?

Onze moderne bals en balletten hebben maar heel weinig natuur meer, en wat ze nog overhielden is zeer eenzijdig.

Zullen wij dan naar de natuurvolken gaan ? Maar hoe oppervlakkig kennen wij hun gemoedsleven ! Bovendien zijn bij hen de spontane dansen ook tamelijk zeldzaam geworden. Bijna overal heeft zich deze oorspronkelijk zoo uiterst individueele gemoedsuiting tot een sociaal instituut van op gestelde tijden terugkeerende volksdansen gesystematizeerd.

Neen, ik geloof dat wij in ons eigen kultuurgebied moeten blijven, maar te zoeken hebben naar speciaal voor deze funktie aangelegde naturen. Of de eenigszins beruchte Isadora Duncan tot dit getal behoort, kan ik uit de verte niet beoordeelen. Maar uit de door haar ingeoefende kinderreien, waarvan ik in een Duitsch tijdschrift photographie├źn zag, hel ik er toch toe over, haar een grooten natuurlijken aanleg toe te schrijven.

Een misschien n├│g gelukkiger proef sub jekt zou de algemeen bekende hypnose-danseres Madeleine geweest zijn, als zij niet door het winstbejag van hare impresario's was bedorven tot een automatische dansmachien, die alleen meer in schabionen weergeeft, wat ze in vrijer oogenblikken vroeger spontaan heeft uitgebeeld.

Maar wat deze voorbeelden toonen, is dit: dat ook in onzen tijd van overprikkelde beschaving, deze natuurlijke uiting toch nog voortdurend in sommige fijn aangelegde naturen als b.v. Lilly Green opleeft. Trouwens elke harmonieus gesticuleerende akteur of redenaar behoort tot hun getal. Want

Sluiten