Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zelf al de omstandigheden der proef kan modificeeren naar hartelust.

Ten slotte is dit zelf-opnemen natuurlijk een eerste eisch voor het onderzoek naar het zangetje der verschillende dialekten. Dat dit met het temperament der sprekers samenhangt, is, gelijk ik al zeide, zeer waarschijnlijk, maar het experimenteel onderzoek daaromtrent moet nog beginnen.

TWAALFDE HOOFDSTUK Het gevoel zelf

Zoo zijn wij bij ons punt van uitgang teruggekeerd.

Ik heb u al de schoone kunsten rondgeleid. Door verre tijden en vreemde landen zijn wij gegaan. Overal stortte de mensch zijn gevoelens uit. Overal zagen wij opmerkzaam rond, en waar de duidelijke waarheid door spontane evidentie niet wou spreken, hebben wij bemiddelende wegen ingeslagen. Door vergelijking en induktie, door experiment en systematische observatie hebben wij ook de diepere geheimen trachten te ontsluieren, maar tot de diepste oorzaak kwamen wij nog niet.

Waarde lezer, ik hou van feiten, maar niet om er bij te blijven staan, of mij er in te verliezen ; ik hou van feiten om er de regelmaat in te ontdekken, ik hou van feiten om door de feiten tot de diepere groote wijsgeerige waarheid te geraken : ik hou van feiten om er in te lezen de Goddelijk Scheppende Gedachten. Bij mijn heele onderzoek, dat ik in dit boek met u heb doorloopen, heeft mij toch altijd ééne vraag voorgezweefd, die ik u tot nog toe heb verzwegen. Ik deed alsof ik alleen zocht naar de uitingsvormen van het gevoel, maar inderdaad lag mijn streven dieper. Ik

Sluiten