Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CONCEPT ZEDELIJKE OPVOEDING ZONDER GELOOFS-DOGMA.

Het Waarom:

1) . Wij wenschen het vraagstuk: Zedelijke Opvoeding zonder Geloofs-dogma onder de aandacht te brengen in ruimen kring:

a) . Omdat de godsdiensten van het verleden en de moraal, die

met dezen ten nauwste verbonden is, heden ten dage niet langer tot grondslag van ons denken en handelen genomen kan worden.

b) . Omdat als gevolg van dezen geestelijken toestand zich de

behoefte gevoelen doet aan eene nieuwe opvatting der moraal en aan een nieuw Inzicht, waaruit deze zal kunnen worden opgebouwd.

Inderdaad gaat ons verlangen en zoeken uit naar eene nieuwe Ziening van Leven en nieuwe begrippen van zedelijkheid in overeenstemming met de geestelijke ontwikkeling van den modernen tijd.

Het Vraagstuk gesteld;

2) . Waarom het gaat in het vraagstuk der Zedelijkheid en der Zedelijke Opvoeding is: om de onderscheiding tusschen goed en kwaad, om datgene, wat onze voorouders zich dachten het gebied van god en van den duivel, om datgene wat de voortgang van menschelijk weten en begrijpen ons heeft leeren kennen als de tendenzen van opbouw en verval, die in de menschelijke natuur, evenals in de geheele Kosmos onophoudelijk met elkander in strijd zijn. Het spreekt vanzelf, dat dit probleem is: het menschelijke probleem bij uitnemendheid, dat in elk ander probleem, waarvoor

Sluiten