Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meest gewetenlooze wijze wordt opgeofferd ten koste van het groote.

Wat in dit opzicht in midden-Europa nog te gebeuren staat houdt gansch Europa in spanning.

Ten opzichte van de Balkanstaten werd reeds tijdens de beide Balkan-oorlogen het groote misdrijf gepleegd. In plaats van „een Balkan voor den Balkan", gold voor elk der groote mogenheden: „een stuk van den Balkan voor ons."

Het Imperialisme kan niet anders, de rooftocht is zijn bedrijf, de grondslag van zijn imperium. Met geld of met bloed gekocht blijft het win- en winst-gewest zijn doel. Spreekt het niet van zelf dat voor de kleine staten het bestaans-voorwaarde is zich buiten deze worsteling te houden?

De oorlog is langzamerhand geworden een proces van onderlinge vernietigingswoede, tevens een proces van zelfmoord voor wie hem mede maken.

„Het proces kan zeer lang duren", schreef onlangs koeltjes de correspondent van de „Daily Chronicle", , ,of betrekkelijk snel gaan", werd er niet minder skeptisch bijgevoegd.

Bij het lezen van die woorden stijgt de verontwaardiging ten top en wij vragen:

„Hoe lang nog zullen de menschen dergelijke beschouwingen met kalmte'aanvaarden?

Wie heeft het recht den duur van dit martelings-proces willekeurig te bepalen?' '

Wie waagt het zijn omvang nog steeds te doen toenemen en de ellende in het onmetelijke te doen stijgen?

Wie, wie zijn het die deze verantwoording op zich durven laden?

Welk systeem wordt hier gevolgd, welke waanzinnige methode en „idées-fixes" drijven de naties voort naar den afgrond?

Wie moeten de kosten dragen van dit verlengde of versnelde proces van dood en vernietiging?"

Zie, dit zijn vragen die gesteld moeten worden steeds dringender, want de nood der wereld stijgt in dezen wereld-oorlog bij den dag, en het uithoudingsvermogen der volkeren zinkt in evenredigheid dezer namelooze beproeving.

Drogrede en leugen baten niet langer, het instinkt van zelfbehoud

Sluiten