Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moeten zich op dit moment voor de oogen der volkeren de handen reiken. De besluiten der enkelingen zijn sedert lang genomen, zij zijn aan elkander niet vreemd. De bouwplannen der enkelingen voor de toekomst der wereld stemmen in de hoofdtrekken zóózeer overeen, dat men zeggen moet: de geestelijke weg voor het willen der besten is reeds afgebakend. Het gaat hier dus niet om diskussies. Waarom het wel gaat dat is om de meest eenvoudige werkelijke vereeniging dezer willenden".

Door mijzelve werd op een dergelijke Internationale van den geest, als voor de moderne wereld van het hoogste belang, reeds in 1909 gewezen in mijn opstel „Geestelijke evolutie in het geval Ferrer", in het November-nummer van de „Nieuwe Gods" van dat jaar.

Waar toen nog gesproken kon worden van evolutie, daar is door de terug-werkende, gigantische revolutie van den wereldoorlog, een tegen-revolutie met vóóruitwerkende bedoeling en kracht van zelf geboden."

De revolutie door mij in mijne beschouwingen op den voorgrond geplaatst is dan ook niets anders als de evolutie tot gloei-hitte opgedreven door de omstandigheden, de evolutie op haar ontbrandingspunt.

Wie leert, en dit is de les bij uitnemendheid ons door de gruwbare oorlogs-werkelijkheid geleerd, revolutie op deze wijze te begrijpen zal voor dit woord niet langer terugdeinzen, maar het aanvaarden in die hoogste, geestelijke beteekenis, die er natuurlijker wijze in opgesloten ligt.

Het is nu eenmaal niets anders. Het historisch proces dat zich in de machts-ontplooiïng van het imperialisme in den wereldoorlog met ongeëvenaarde snelheid voltrekt, heeft een historisch proces in omgekeerde richting opgeroepen.

: Heden ten dage kan het streven der revolutionnairen niet langer als „Utopie" worden uitgekreten. Hongersnood, de algemeene wereldnood, stempelt dit streven tot een verlossingsdaad. Het bestaans-vraagstuk van alle volkeren, het vraagstuk van produktie en consumptie houdt nu in geheel de wereld het gefolterd menschr dom in angst en spanning.

Welnu dit is het sociale vraagstuk bij uitnemendheid dat voor den oorlog nog slechts door enkelen in zijn vollen en waren

Sluiten