Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJLAGE.

Beschikking van den Minister van Justitie van 14 Juli 1919, afdeeling 2 A, n°. 700.

De Minister van Justitie; • Gezien het Vuurwapenreglement;

Besluit:

vast te stellen de navolgende modellen A—G, te weten:

1 °. het model voor een consent van invoer, uitvoer, doorvoer of vervoer van vuurwapenen of van munitie, bedoeld bij artikel 4, laatste lid, van het Vuurwapenreglement (model A);

2°. het model voor eene aanvraag om een consent, hetwelk door den Commissaris der Koningin in eene der provinciën kan worden verleend, bedoeld bij artikel 5, eerste lid, van het Vuurwapenreglement (model B);

3°. het model voor eene aanvraag om een geleidebiljet voor het vervoer van een vuurwapen, bedoeld bij artikel 8, eerste lid, van het Vuurwapenreglement (model C);

4°. het model voor een geleidebiljet voor het vervoer van een vuurwapen, bedoeld bij artikel 8, tweede lid, van het Vuurwapenreglement (model D);

5°. het model voor eene aanvraag om eene machtiging tot het voorhanden hebben van een vuurwapen, bedoeld bij artikel 9, eerste lid, van het Vuurwapenreglement, (model E);

6°. het model voor eene machtiging tot het voorhanden hebben van een vuurwapen, bedoeld bij artikel 9, tweede lid, van het Vuurwapenreglement (model F);

7°. het model voor het doorloopend register, te houden door allen die van het afleveren van vuurwapenen of van munitie aan particulieren een beroep of een gewoonte maken, bedoeld bij artikel 10, tweede lid, onder 2°., van het Vuurwapenreglement (model G);

Sluiten