Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ALPHABETISCHE INHOUDSOPGAAF.

De gewone cijfers verwijzen naar de artikelen der wet. De vet gedrukte naar die van het Vuurwapenreglement.

Aanvraag.

— om consent 5

— om geleidebiljet voor vervoer van een vuurwapen g

— om machtiging moet schriftelijk geschieden 3

Model voor — om machtiging . 9

— om schadevergoeding voor afgegeven vuurwapenen of munitie . 11

Aanwijzingen.

Opvolging — van den Minister van Justitie : .... 8 7

Aflevering.

— van een vuurwapen .... 6, 10

Afwijzende beschikking.

— op aanvraag om machtiging . 3

Ambtenaren.

— met het opsporen van strafbare feiten belast 14.

Bedrag.

Heffing — voor afgifte machtiging, consent of geleidebiljet ... 7, 6, 8 9

Bekendmaking.

— bevel inbewaringgeving vuurwapenen of munitie 9

f Beroep.

— tegen afwijzende beschikking 3 Bescheiden.

Verstrekking van — door aanvrager om machtiging of consent . 3, 5 'Beschikking.

— op aanvraag om machtiging . 3

— op beroep . 3

Bestuurders.

Strafvervolging tegen — van vereenigingen enz 13

Bevel.

— tot bewaargeving van vuur¬

wapenen of munitie 9

Bevoegdheid.

— tot voorhanden hebben vuur- wapenen 3

Bewaarloon.

— voor vuurwapenen of munitie 10, 11

Bewaring.

In — geven van vuurwapenen of munitie 9

Binnentreden.

— van woningen 14

Bom.

Vervaardigen, herstellen of voorhanden hebben van een — .... 5

Bommen.

— worden mede onder vuurwapenen verstaan \

Vervoer van — 34.

Bon.

— voor aflevering van een vuurwapen 9, 10

Burgemeester.

— wordt als hoofd van politie aangemerkt 1

Commissaris van politie.

— wordt als hoofd van politie aangemerkt 1

Sluiten