Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Consent.

Heffing bedrag voor afgifte — . 7, 6

— op aanvraag te vertoonen . . 7

— voor invoer, uitvoer en doorvoer van wapenen en munitie . . . 4, 5

- voor vervoer van bommen, handgranaten, vlammenwerpers, kanonnen, machinegeweren enz. . . . 4, 5 Coöperatieve vereeniging.

Overtreding door — 13

Formulieren.

— voor aanvraag om consent . . 5

— voor aanvraag om geleidebiljet 8

— voor "aanvraag om machtiging 9 Geleidebiljet.

Aanvraag om — voor vervoer van een vuurwapen 8

— om vervoer van een vuurwapen 17 Heffing bedrag voor afgifte — 8

Geschil.

— over schadevergoeding afgegeven vuurwapenen of munitie . . . 11

Handgranaat.

Vervaardigen, herstellen of voorhanden hebben van een — .... 5 Handgranaten.

— worden mede onder vuurwapenen verstaan 1

Vervoer van — 3, 4

Hoofdcommissaris van politie.

— wordt als hoofd van politie aangemerkt 1

Hoofd van politie.

Wie als — wordt aangemerkt . 1

Hoofden van plaatselijke politie.

— moeten aanwijzingen van Minister van Justitie opvolgen .... 8

Inbeslagneming.

— voorwerpen ........ 15

Inlichtingen.

Verstrekken van — door aanvrager om machtiging of consent . . . . 3, 5

Intrekking.

— verleende machtiging .... 3 Inwerkingtreding.

— der wet 18

Kanon.

Vervaardigen, herstellen of voorhanden hebben van een — .... 5

Kanonnen.

Vervoer van — 3,4

Kosten.

— van administratie en toezicht 7, 6, 8 Lastgeving.

— tot binnentreden van woningen 14 Machinegeweer.

Vervaardigen, herstellen of voorhanden, hebben van een — .... 5 Machinegeweren.

Vervoer van — . . , 3, 4

Machtiging.

— tot voorhanden hebben vuurwapenen «

Heffing bedrag voor afgifte — . 7, 9

— op aanvraag te vertoonen . . 7 Schorsing of intrekking — ... 3 Voorwaarden aan — te verbinden 3,10

Misdrijven 12

Munitie.

Beschikking over in bewaring gegeven — 10

In bewaring geven van — ... 9 Invoer, uitvoer, doorvoer en ver-

9 9

voer van — *

Onbevoegdheid tot voorhanden

hebben van — 3

Onderdeelen van — worden onder

— begrepen 1

Ongeschikt maken van — ... 10

— op aanvraag te vertoonen . . 7 Verkoop — voor verhaal bewaar¬

loon 10

Naamlooze vennootschap.

Overtreding door — 13

Sluiten