Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ren van het B.B. zijn zelfs zulke kortzichtige personen geweest die mij, voor het schrijven van mijn artikel „theorie en practijk" bij mijn chefs verdacht hebben gemaakt, mij betidelden met „vermomde particulier."

Zij vermeenden, dat het artikel geschreven was met de vooropgezette bedoeling, om de particuliere industrie te bevoordeelen, €n noemden mij in dit verband „onbetrouwbaar als ambtenaar".

In hetzelfde Gewest, waar ik destijds als Controleur diende, was mede werkzaam een Assistent-Resident. Ik had denman,— uiterlijk geen imposante verschijning - slechts éénmaal in mijn leven ontmoet, nl: op een receptie bij een Resident, zoodat ik hem niet verder kende en hij mij evenmin. Deze verlichte (?) denker ging plotseling spurten om den Residentspet te bemachtigen; het voortdurend wachten daarop duurde hem blijkbaar wel wat lang — En hij heeft inderdaad succes gehad. — In dit verband dan schreef hij een zeer, zeer geheime Nota (alsof „geheim"

niet reeds „geheim" is) aan de Regeering, handelende over

de Europeesche ambtenaren van het Binnenlandsch Bestuur. In die Nota werd het zoo verguisde keurcorps geschift in ....

schrik niet lezer, in blank en bruin, als mede in goede en

minder goede ambtenaren en.... schrik weder niet lezer.... in „schurftige schapen." .

Onder die „schurftige sehapen", werd nevens anderen, die door mij niet genoemd zullen worden, ook ik genoemd. Wel ja! waarom niet, in een „geheime Nota", vooral in een „zeer, zeer geheime Nota" mag je iemand zoo hard uitschelden als je maar wilt, mag ie hem letterlijk alles ten laste leggen, wat maar denkbaar is, daar kraait nu eenmaal verder geen haan meer na. Die Notas blijven verdervoorden vergiftigde, voorden vermoorde „Spudos versenkt" evenals de arme in duistere nacht getorpedeerde booten. De blaam evenwel, eenmaal op hem geworpen, blijft niettemin bestaan en achtervolgt hem tot zijn dood, dank zij de papieren voorlichting der conduite staten.

De reden waarom ik tot die zoo innig medelijden wekkende categorie van beestjes werd ingedeeld? Wel die reden was,.... de publicatie van mijn artikel „theorie en practijk".

Een en ander is mij medegedeeld geworden, door iemand, die het weten kan, die natuurlijk uit de school heeft geklapt.

Sluiten