Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

len verdeeld zijn, en in een zelfde oogstjaar door de fabrieken alleen blokken vau een zelfde nummer of letter zullen mogen worden beplant, is dus controle van de zijde van den Inlander zelf, thans mogelijk. Hij kan nu precies zien tot hoever ingehuurd en beplant mag worden. Voor de ambtenaren is eveneens de controle thans zeer gemakkelijk. Het vormen van complexen door den fabrikaat is zooals reeds vermeld, niet meer noodig. De complexen zijn reeds gevormd. Ook zal de bewaking der riettuinen er door vereenvoudigd worden, aangezien deze thans meer geconcentreerd zullen zijn op een punt; dus niet meerzoo verspreid liggen.

Mede wordt daardoor verkregen eene zekere en geregelde verplaatsing van den rietaanplant, van ieder oogstjaar, bijv. in 1900 wordt geplant op de blokken, genummerd I (A), in 1901, op de blokken genummerd II (B) in 1902 op de blokken genummerd III (C) in 1903 weder op de blokken genummerd I (A) enz. Ook zal daardoor in de toekomst de cultuur van padi dalem weer teruggeroepen worden, wisselbouw met palawidja (2e gewassen) meer geregeld kunnen geschieden. De eigen landbouw der bevolking, haar volksbestaan is hierdoor-verzekerd.

Beschouwen wij daartoe bijv. onderstaand vierkant, als een sawah complex, dat in de door mij bedoelde 3 gelijke deelen is verdeeld, de gedeelten zijn genoemd A. B. en C. (of I, II, III).

A (I) B (II) C (III)

1 April 1900) I 1 April 1901 ) . 1 April 1902;

1 October 1901 j i October 1902\net\ 1 October 1903 5riet-

1 April 1903) 1 April 1904; . 1 April 1905)

1 October 1904jnet- | October 1905 ïnet 1 October 1906 |riet'

1 April 1906) .

1 October 19071

Sluiten