Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Afschrift.

Suikerfabriek „Minggiran '.

Postadres „Kediri". Spoor-en telegramadres: Halte „Minggiran". S. S.

Minggiran, 12 December 1901.

Geachte Heer Ten Brink.

Mag ik u nog wel bedanken voor de toezending van uwe belangrijke brochure „Theorie eu Practijk," met den inhoud waarvan ik met veel belangstelling en ingenomenheid kennis nam.

Van harte hoop ik en met mij zeker allen, die de gevolgen van de onpractische werking ondervinden, dat uwe inzichten en aanwijzingen ten slotte door de regéering zullen mogen worden gedeeld en gevolgd. Hetware werkelijk èn voor de Inlandsche bevolking èn voor de industrie de beste oplossing.

Hoe gaat het u en uwe familie?

Bevalt het u op de nieuwe standplaats en andere omgeving? Het is daar zt ker heel wat kalmer werkkring dan in het door suiker en indigo-ondernemingen onveilig (!?) gemaakte Paree ?

Met onze hartelijke groeten ook aan Mevrouw.

Achtend Uw dw. dr. P. A. UHLENBECK.

N. B. Spatieering' is van mij. t. B.

Sluiten