Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I. SAMENVATTING.

Bij de afronding — de beloofde Samenvatting en slotwoord — van de thans beëindigde reeks Verdieping en belijning, willen wij allereerst onzen dank brengen aan al onze medewerkers, die, zonder uitzondering, met liefde en toewijding hebben willen arbeiden.

De omvang van de geheele reeks is verre boven de aanvankelijke raming gestegen. De opzet, berekend naar ± 60 vel druks, is uitgegroeid tot 90 vel! Toch heeft de uitgever de eenmaal gestelde prijs voor de inteekenaren niet verhoogd. Wij meenen dat aan de firma N. V. Erven P. Noordhoff's boekhandel en uitgeverszaak warmen dank toekomt voor de coulante en royale wijze waarop deze reeks geschriften is uitgegeven en geëxploiteerd.

Onze wensch is, dat Verdieping en belijning een arbeid moge zijn, niet geheel zonder vrucht voor ons Christelijk onderwijs en een gemakkelijke, duidelijke en richtende vraagbaak voor onze onderwijzers.

Na alles, wat in de 25 voorgaande geschriften over elk vak-onderdeel onzer lagere en u. l.o.-scholen geschreven werd, kunnen wij in ons laatste nummer kort zijn.

Op 20 November 1920 schreven wij ter inleiding: „Het is een kwestie van zelfbehoud om energiesch te gaan werken.

Maar hoe?

Evenals voor 1914?

Zeer zeker niet!

Sluiten